3D-panorering

Flera bilder tas medan kameran rör sig, och dessa bilder sammanställs sedan till en 3D-bild. Den lagrade bilden går att spela upp på en 3D-TV.
 1. Ställ in lägesomkopplaren på (3D-tagning).

 1. (3D-panorering) på styrknappen

 1. Välj tagningsriktning med /// på styrknappen.

 1. Rikta kameran mot den ena änden av motivet du vill ta och tryck ner avtryckaren.

 1. Panorera med kameran till slutet på mätaren (B) enligt anvisningarna på LCD-skärmen.

Tips för tagning i 3D-panoreringsläget
För kameran långsamt för att lagra 3D-bilderna på rätt sätt. (Sikta på ett halvt varv på 5 sekunder.)
Om man för kameran för snabbt eller för långsamt tänds ett meddelande på LCD-skärmen.
Vi rekommenderar att du tränar ett par gånger innan själva tagningen.
Stillastående motiv lämpar sig bäst för 3D-bilder.
 • Bestäm scenen och tryck ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan, exponeringen och vitbalansen. Tryck sedan ner avtryckaren helt och panorera med kameran.

Observera
 • 3D-tagning är inte lämpligt att använda i följande fall:

 • Om motivet är väldigt stort

 • Om motivet rör sig

 • Om huvudmotivet är för nära kameran

 • För bilder med dålig kontrast, som t.ex. himlen, en sandstrand eller en gräsmatta

 • En 3D-bild består av en JPEG-fil och en MPO-fil. Om någon av dessa filer raderas på datorn kan det hända att kameran inte fungerar som den ska.

 • Om du inte hinner panorera kameran längs hela motivet inom den bestämda tiden, uppstår det ett grått område i kompositbilden som skapas. Rör i så fall kameran snabbare för att lagra en hel 3D-bild.

 • Eftersom bilden skapas genom att flera bilder fogas ihop, kan det hända att fogarna inte blir smidigt lagrade.

 • I svag belysning kan det hända att bilderna blir suddiga. 3D-bilder blir bäst utomhus i starkt ljus.

 • I flimrande belysning, t.ex. lysrörsbelysning, kan det hända att 3D-tagning misslyckas.

 • Om ljusstyrkan, färgerna eller skärpan för hela vinkeln för 3D-tagningen är väldigt annorlunda än för den vinkel som AE/AF-låset ställdes in för, kommer bilden inte att bli lyckad. Ställ i så fall in AE/AF-låset i en annan vinkel och försök igen.

 • Det kan hända att 3D-tagningen avbryts i följande fall:

 • Om man rör kameran för långsamt eller för snabbt under panoreringen.

 • Om kameran skakar för mycket.

Se även