Uppspelning av bilder som är tagna i multivinkelsvepningsläget i stereo

Det går att se bilder som är tagna i [Multivinkelsvepning]-läget genom att luta kameran åt höger eller vänster.
  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. Välj en bild som är tagen i (Multivinkelsvepning)-läget att spela upp med hjälp av styrknappen.

  1. Tryck på .

  1. Luta kameran åt höger eller vänster.

  1. Tryck på igen för att avsluta uppspelningen.

Tips för uppspelning av stereobilder
För att spela upp stereobilder som är tagna i multivinkelsvepningsläget håller man kameran vågrätt och lutar den åt höger eller vänster på det sätt som visas i figuren.
Observera
  • 3D-bilder som är tagna i [3D-stillbild]-läget eller [3D-panorering]-läget går inte att spela upp i 3D på kameran.