Uppspelning av 3D-bilder på en 3D-TV

Det går att spela upp 3D-bilder som är inspelade med kameran i 3D-format genom att ansluta kameran till en 3D-TV med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat).
Se även bruksanvisningen till TV:n.
 1. Stäng av både kameran och TV:n.

 1. Anslut kameran till TV:n med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat).

A: HDMI-uttag
B: HDMI-kabel
 1. Slå på TV:n och ställ in ingången.

 1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att slå på kameran.

 1. MENU (3D-visning) på styrknappen

Bilderna som är tagna med kameran visas på TV-skärmen.
 1. Välj bilder och ställ in önskat läge med hjälp av styrknappen.


Styrknapp
Användningssätt
Används för att rulla fram bilder som är tagna i 3D-panoreringsläget.
 • Tryck på / för att ändra framrullningsriktningen.

 • Framrullning går inte att använda för 3D-bilder som är tagna i bildformatet [16:9].

Används för att kontinuerligt spela upp enbart 3D-bilder.
Föregående bild
Nästa bild
Används för att avsluta 3D-uppspelningen.

Observera
 • När läget (3D-visning) är valt visas bara 3D-bilder.

 • När bilder som är tagna i läget [3D-stillbild] eller [3D-panorering] med tagningsriktningen inställd på uppåt eller nedåt spelas upp på TV-skärmen, spelas den upp på tvären.

 • Pipljuden är fast inställda på [Slutare].

 • Koppla inte ihop kameran och övrig utrustning som ska anslutas via utgångarna. Om kameran är ansluten till TV:n via utgångarna syns det ingen bild och hörs inget ljud. Sådana anslutningar kan även leda till fel på kameran eller övrig ansluten utrustning.

 • Det kan hända att denna funktion inte fungerar ordentligt på somliga TV-apparater. Det kan till exempel hända att det inte går att spela upp videofilmer på TV:n, att det inte går att mata ut bilder i 3D-format, eller att det inte hörs något ljud på TV:n.

 • Använd en HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logon.

 • Använd en HDMI-kabel som går att ansluta både till miniuttaget på kameran och till uttaget på TV:n för att ansluta kameran till TV:n.

 • Det kan hända att inspelningen automatiskt avbryts efter en viss tid för att skydda kameran, om man filmar med kameran ansluten till en TV via en HDMI-kabel (säljs separat).

Se även