Minnesåterhämtning

Används för att välja en inställning som registrerats i förväg när lägesomkopplaren är inställd på (Minnesåterhämtning).
  1. MENU (Minnesåterhämtning)

  1. Tryck på / på styrknappen för att välja önskat nummer.

Observera
  • Registrera tagningsinställningar i förväg med hjälp av (Registrera inställning).

  • Om du går över till (Minnesåterhämtning)-läget efter att ha gjort klart tagningsinställningarna har de registrerade inställningarna företräde vilket kan medföra att de inställningar du själv nyss gjort upphör att gälla. Kontrollera indikatorerna på skärmen före tagningen.

Se även