Filmkvalitet/Filmstorlek

Ju större bildstorlek som används för filmen, desto högre bildkvalitet. Ju större mängd data som används per sekund (genomsnittligt bittal), desto högre bildkvalitet.
Välj filminspelningsformat genom att trycka på MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Filmformat] i tagningsläget. [Mer information]
Om punkten [Filmformat] är inställd på [AVCHD 60i/60p] (för 1080 60i-kompatibla apparater) eller [AVCHD 50i/50p] (för 1080 50i-kompatibla apparater) så ställ in filmstorleken med hjälp av punkten [Filmkvalitet]. Om punkten [Filmformat] är inställd på [MP4], så ställ in filmstorleken med hjälp av punkten [Filmstorlek].

Filmkvalitet (inspelningsformat: [AVCHD 60i/60p] (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive [AVCHD 50i/50p] (för 1080 50i-kompatibla apparater))

  1. MENU [Filmkvalitet] önskat läge

Filmer som spelas in i det här formatet lagras i AVCHD-format med ungefär 60 fält/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive 50 fält/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater) i interlace-format med Dolby Digital-ljud.
I övriga fall lagras filmer som spelas in i det här formatet i AVCHD-format med ungefär 60 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive 50 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater) i progressivt format med Dolby Digital-ljud.


Filmkvalitet
Genomsnittligt bittal
Beskrivning

AVC HD 28M (PS)
28 Mbps
Används för att filma med högsta möjliga bildkvalitet i storleken 1920×1080 (60p/50p)

AVC HD 24M (FX)
24 Mbps
Används för att filma med högsta möjliga bildkvalitet i storleken 1920×1080 (60i/50i)

AVC HD 17M (FH)
17 Mbps
Används för att filma med hög bildkvalitet i storleken 1920×1080 (60i/50i).
AVC HD 9M (HQ)
9 Mbps
Används för att filma med normal bildkvalitet i storleken 1440×1080 (60i/50i).

Filmbildstorlek (inspelningsformat: MP4)

  1. MENU [Filmstorlek] önskad storlek

Filmer som spelas in med den här kameran lagras i MPEG-4-format med ungefär 30 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive ungefär 25 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format med AAC-ljud och filtillägget mp4.


Bildstorlek för filmer
Genomsnittligt bittal
Beskrivning
MP4 12M
12 Mbps
Inspelning i 1440×1080-format

MP4 6M
6 Mbps
Inspelning i 1280×720-format

MP4 3M
3 Mbps
Inspelning i VGA-format

Observera
  • När bildstorleken är inställd på [MP4 3M] blir bilden i teleformat.

  • Filmer som är inspelade med bildkvaliteten inställd på [AVC HD 28M (PS)] går inte att lagra på skivor med samma kvalitet. Omvandla först filmen med hjälp av ”PMB” innan du lagrar den på en skiva.
    Det går inte att skapa DVD-skivor eller AVCHD-skivor från filmer som är inspelade i [AVC HD 24M (FX)]-format. Spara filmer i [AVC HD 24M (FX)]-kvalitet på Blu-ray-skivor.