Blundningsreduc.

När (Försköning) eller (Mjuka motiv) är inställt bland scenlägena och motivet blundar när bilden tas, tar kameran automatiskt två bilder i följd. Sedan väljer kameran automatiskt en bild där motivet inte blundar och visar och lagrar den bilden.
  1. MENU (Blundningsreduc.) önskat läge


(Auto)
När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiv gör blundningsreduceringsfunktionen att kameran tar ytterligare en bilder där motivets ögon är öppna.

(Av)
Blundningsreduceringsfunktionen används ej.

Observera
  • Blundningsreduceringen fungerar inte i följande fall:

  • När blixten används

  • Under tagning i burst-läget

  • När ansiktsavkänningsfunktionen är avstängd

  • När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad

  • Ibland kan det hända att blundningsreduceringsfunktionen inte fungerar beroende på tagningsförhållandena.

  • När blundningsreduceringsfunktionen är inställd på [Auto] men kameran bara har tagit bilder där motivet blundar visas meddelandet ”Blundande öga identifierat” på LCD-skärmen. Ta om bilderna om det behövs.

Se även