Registrera inställning

Används för att registrera upp till 3 tagningslägen eller kamerainställningar som du använder ofta. Sedan kan du snabbt ställa in de inställningarna igen med hjälp av (Minnesåterhämtning).
  1. Ställ in kameran på de inställningar som du vill registrera.

  1. MENU (Registrera inställning) önskat nummer på styrknappen [OK]

Observera
  • Om du vill korrigera inställningarna så gör om steg 1 - 2.

Punkter som går att registrera

Följande tagningsinställningar:

För att hämta fram registrerade inställningar

  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Minnesåterhämtning).

  1. Välj önskat nummer med på styrknappen.

Observera
  • Om du går över till (Minnesåterhämtning)-läget efter att ha gjort klart tagningsinställningarna har de registrerade inställningarna företräde vilket kan medföra att de inställningar du själv nyss gjort upphör att gälla. Kontrollera indikatorerna på skärmen före tagningen.

  • Det kan hända att somliga MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen”. [Mer information]

Se även