MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen

I nedanstående tabell markerar inställningar som går att ändra, och inställningar som inte går att ändra. Ikonerna under markerar vilka lägen som går att välja. Det kan hända att en viss punkt är fast inställd eller bara går att ändra på ett begränsat sätt beroende på tagningsläget. Se respektive avsnitt för närmare detaljer.


///
Scenval
Minnesåterhämtning
Enkelt läge
Suddighetseffekt
Stillbildsstorlek
Scenval för filmer
3D-tagning
Storlek för panoramabilder
Vitbalans*1
Justera vitbalans
ND-filter
Mätmetod
Burst-Tagningsintervall
Gafflingsinställningar
Scenigenkänning
Försköningseffekt*2
Leendeavkänning
Leendekänslighet
Ansiktsavkänning*3
Blixtnivå
Färgläge
Färgmättnad
Kontrast
Skärpa
Brusreducering
Blundningsreduc.
Filmkvalitet
Filmstorlek
SteadyShot för film
Lägesinformation (gäller endast DSC-HX100V)
Registrera inställning
Kameraguide
(Inställningar)

*1 Punkten [Vitbalans] går inte att ställa in på [Blixt] när något av lägena (Anti-rörelseoskärpa), (Handskymning) eller (Hög känslighet) är valt bland scenlägena.
*2 Punkten [Försköningseffekt] går inte att ställa in på [Av] när (Försköningsläget) är valt bland scenlägena.
*3 Punkten [Ansiktsavkänning] går inte att ställa in på [Av] när (Försköning), (Mjuka motiv) eller (Suddig bakgrund) är valt bland scenlägena.
Observera
  • Endast punkter som går att välja i nuvarande läge visas på skärmen.

  • När ovanstående tagningslägen registreras och sedan tas fram igen i (Minnesåterhämtning) förblir villkoren för om inställningarna går att ändra eller ej desamma som i ovanstående tabell.