3D-visning

Välj [3D-visning] för att spela upp bilder som är tagna i 3D-format på en 3D-TV. Anslut kameran till en 3D-TV med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat). [Mer information]
  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. MENU (3D-visning) på styrknappen

Se även