Retuschering

Används för att retuschera en lagrad bild och spara den som en ny fil.
Originalbilden behålls.
 1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

 1. MENU (Retuschering) önskat läge på styrknappen

 1. Utför retuscheringen med hjälp av proceduren för respektive läge.


(Trimma (ändra storlek))
Används för att lagra en zoomad uppspelningsbild.
Vrid W/T (zoom)-knappen mot T-sidan () för att zooma in, och mot W-sidan för att zooma ut.
Ställ in den punkt du vill zooma in med hjälp av /// på styrknappen.
MENU välj vilken bildstorlek bilden ska lagras i
[OK]
 • Det kan hända att bildkvaliteten sjunker för trimmade bilder.

 • Vilka bildstorlekar som går att trimma kan variera beroende på bilden.

(Rödögekorrigering)
Används för att rätta till röda ögon i blixtbilder.
Välj [OK] med styrknappen .
 • Det kan hända att det inte går att rätta till de röda ögonen ordentligt beroende på bilden.

(Förstärkt skärpa)
Används för att göra bilden skarpare inom vald ram.
Välj det område (den ram) i bilden som du vill retuschera med hjälp av /// på styrknappen MENU.
[OK]
 • Beroende på bilden kan det hända att korrigeringen inte blir tillräcklig, och bildkvaliteten kan sjunka.


Observera
 • Följande sorters bilder går inte att retuschera:

 • Panoramabilder

 • 3D-bilder

 • Filmer

 • Bilder som visas i en burstgrupp