Skärmfärg

Används för att ställa in skärmens färg.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Skärmfärg] önskat läge

Svart
Används för att ställa in bakgrundsfärgen på LCD-skärmen.

Vit

Rosa