Kopiera

Används för att kopiera alla bilderna i internminnet till ett minneskort.
  1. Sätt i ett minneskort med tillräcklig ledig kapacitet i kameran.

  1. MENU (Inställningar) (Minneskortsverktyg) [Kopiera] [OK]

Observera
  • Var noga med att använda ett helt uppladdat batteripaket eller anslut kameran till ett vägguttag med hjälp av den medföljande nätadaptern. Om man försöker kopiera bildfiler med ett alltför svagt batteripaket kan det hända att batteripaketet tar slut mitt under kopieringen så att den misslyckas, och det finns till och med risk att data blir förstörda.

  • Det går inte att kopiera bilder var för sig.

  • Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet i internminnet så ta ut minneskortet när kopieringen är klar, och formatera sedan om internminnet (med hjälp av punkten [Format] under [Internminnesverktyg]).

  • Bilderna kopieras till nuvarande lagringsmapp med nummer ett steg högre än det högsta filnumret i den mappen. [Mer information]