Auto-klockinst. (gäller endast DSC-HX100V)

Kameran ser till att klockan går rätt genom att hämta tidsinformation via GPS när kameran startas.
  1. MENU (Inställningar) (Klockinställningar) [Auto-klockinst.] önskat läge


Klockan ställs automatiskt.

Av
Klockan ställs inte automatiskt.

Observera
  • Inställningen för punkten [Auto-klockinst.] gäller inte om punkten [GPS] är inställd på [Av].

  • Punkten [Datum- & klockinst.] måste vara inställd på kameran innan den här funktionen går att använda.

  • En avvikelse på ett par sekunder kan förekomma.

  • Beroende på området kan det hända att den här funktionen inte fungerar ordentligt.

Se även