Auto-områdesinst. (gäller endast DSC-HX100V)

Om kameran upptäcker att du befinner dig i en annan tidszon ändrar den automatiskt områdesinställningen med hjälp av GPS för att hämta platsinformation.
  1. MENU (Inställningar) (Klockinställningar) [Auto-områdesinst.] önskat läge


Tidszonsskillnader justeras automatiskt.

Av
Tidszonsskillnader justeras inte automatiskt.

Observera
  • Inställningen för punkten [Auto-områdesinst.] gäller inte om [GPS] är inställd på [Av].

  • Punkten [Datum- & klockinst.] måste vara inställd på kameran innan den här funktionen går att använda.

  • Det kan hända att [Auto-områdesinst.] inte fungerar ordentligt beroende på området. Ställ i så fall in [Auto-områdesinst.] på [Av].

Se även