För att titta på bilder på en vanlig TV (SD-TV)

Det går att titta på bilder som är tagna med kameran med vanlig bildkvalitet genom att ansluta kameran till en vanlig TV (SD-TV) via en USB/AV-multikabel (säljs separat).
  1. Stäng av både kameran och TV:n.

  1. Koppla ihop kamerans multiuttag (A) med TV:ns ljud/videoingångar (B) med hjälp av en USB/AV-multikabel (säljs separat) (C).

  1. Slå på TV:n och ställ in ingången.

  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att slå på kameran.

Bilderna som är tagna med kameran visas på TV-skärmen. Välj önskad bild med styrknappen.