För att skapa AVCHD-skivor

Det går att skapa AVCHD-skivor med HD-bildkvalitet från filmer i [AVCHD-visning]-format som importerats till en dator med hjälp av det medföljande programmet ”PMB”.
 1. Slå på datorn och lägg i en oanvänd skiva i DVD-enheten.

 1. Starta ”PMB”.

 1. Välj filmer i [AVCHD-visning]-format som ska lagras på skivan.

 1. Klicka på (Skapa skivor) och välj sedan [Skapa AVCHD-skivor (HD)].

 1. Skapa skivan enligt anvisningarna på skärmen.

För att spela en AVCHD-skiva i en dator
AVCHD-skivor går att spela upp i en dator med hjälp av programmet ”Player for AVCHD” som installeras tillsammans med ”PMB”. Starta programmet genom att klicka på [Start] [Alla program] [PMB] [PMB Launcher] [Visa] [Player for AVCHD].
Se hjälpfilerna till ”Player for AVCHD” för närmare detaljer.
 • Det kan hända att bilden inte spelas upp på ett smidigt sätt beroende på datormiljön.

Observera
 • Följande sorters bilder går inte att lagra på AVCHD-skivor:

 • Stillbilder

 • MP4-filmer

 • Filmer som är inspelade i formatet [AVC HD 28M (PS)] eller [AVC HD 24M (FX)]

 • Det kan ta en stund att skapa en skiva.

 • Filmer i [AVCHD-visning]-format är filmer som är inspelade med punkten [Filmformat] inställd på [AVCHD 60i/60p] (för 1080 60i-kompatibla apparater) respektive [AVCHD 50i/50p] (för 1080 50i-kompatibla apparater).