Utskrift i en affär

Du kan ta med dig ett minneskort som innehåller bilder du tagit med kameran och få dem utskrivna i en fotoaffär. Så länge affären erbjuder fotokopiering enligt DPOF-standarden kan du markera bilder i förväg med -markeringar (utskriftsmarkeringar) i uppspelningsläget så att du sedan inte behöver välja om dem när de ska skrivas ut i affären.
Observera
  • Det går inte att skriva ut bilderna som är lagrade i internminnet direkt från kameran i en fotoaffär. Kopiera först bilderna till ett minneskort, och ta sedan med minneskortet till fotoaffären. [Mer information]

  • Hör efter i fotoaffären vilka sorters minneskort de kan hantera.

  • Det kan hända att det behövs en minneskortsadapter (säljs separat). Hör efter i fotoaffären.

  • Ta alltid en kopia på dina bilddata på en skiva eller hårddisk för säkerhets skull innan du tar med dem till en affär.

  • Det går inte att ställa in antalet utskrifter.

Se även