Bruke denne Brukerveiledningen

Denne Brukerveiledningen forklarer hvordan du bruker de enkelte kamerafunksjonene, hvordan du endrer innstillinger, og hvordan du finner løsningen på et problem.

Velge et emne å vise

Følgende illustrasjoner bruker Internet Explorer 7 som eksempel.
  1. Klikk på en tittel i sidestripen til venstre for leservinduet.

Tittelens emneliste vises i høyre rute.
  1. Klikk på en emnetittel i listen.

Beskrivelser vises i høyre rute.

Endre skriftstørrelse

Endre skriftstørrelsen ved å forandre innstillingen i nettleseren din. Du finner ut hvordan du endrer skriftstørrelse ved å slå opp i nettleserens hjelpefunksjon.

Gå tilbake til en tidligere side

Bruk tilbakeknappen i nettleseren eller "spornavigasjon" for å gå tilbake til en side du har vist tidligere.

Skrive ut en side

Klikk på knappen [Skriv ut] for å skrive ut den siden du viser.

Merker og notasjon som brukes i denne Brukerveiledningen

I denne Brukerveiledningen vises rekkefølgen av arbeidsoperasjonene med piler ( ) (A).
Bruk kameraet i den rekkefølgen som er vist.