Bruke den trinnvise velgeren

Du kan bruke den trinnvise velgeren til å endre følgende innstillinger:
I avspillingsmodus kan du dreie den trinnvise velgeren for å vise neste eller forrige bilde.
  1. Trykk på den trinnvise velgeren for å velge et element på opptaksskjermen

Elementet som skal stilles inn, vises større.
  1. Drei på den trinnvise velgeren for å velge innstillingsverdien

Liknende emne