Ta stillbilder

 1. Still inn modusvelgeren på (Intelligent auto), og trykk deretter på ON/OFF (strømknappen).

 1. Hold kameraet støtt, som vist.

 1. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.

Når bildet er i fokus, høres en pipetone, og indikatoren tennes.
 1. Trykk lukkerknappen helt ned.

Hvis du tar opp et stillbilde av et motiv som det er vanskelig å fokusere på
 • Hvis kameraet ikke kan fokusere på motivet automatisk, vil indikatoren for AE/AF-låsen begynne å blinke sakte, og pipelyden høres ikke. Du må enten komponere bildet på en annen måte, eller justere fokus manuelt. [Detaljer]

 • I følgende situasjoner kan det være vanskelig å fokusere:

 • Det er mørkt og motivet er langt unna.

 • Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.

 • Motivet synes gjennom glass.

 • Motivet beveger seg raskt.

 • Ved lysreflekser eller skinnende overflater.

 • Motivet er bakgrunnsbelyst eller har lys som blinker.

Liknende emne