Fremragende auto

Kameraet kombinerer scenegjenkjenning og teknologi for høykvalitetsbilder, og tar automatisk bilder med optimale innstillinger.
 1. Still inn modusvelgeren på (Fremragende auto).

 1. Ta opp med lukkerknappen.

Kameraet tar seriebilder ved behov og legger dem over hverandre. Ved å legge bilder over hverandre, lagrer kameraet et bilde med mindre uskarphet og støy.
Hva er forskjellen på fremragende automodus og intelligent automodus?
I fremragende automodus tar kameraet seriebilder basert på den gjenkjente scenen, før det oppretter et sammensatt bilde av seriebildene (overleggsfotografering).
Kameraet korrigerer automatisk for baklys, og reduserer støyen ved å legge bildene over hverandre, noe som resulterer i et bilde av høyere kvalitet enn ved bruk av intelligent automodus.
: Scenegjenkjenning
Halvlys
Halvlysportrett
Motlys
Motlysportrett
Landskap
Makro
Portrett
Spebarn
Søkelys
Svakt lys
Stativ
Flytte
: Overleggsbehandling
Håndholdt kamera i halvlys
Bildestabilisering
Motlyskorreksjon HDR

 • Kameraet velger automatisk ut en overleggsmodus basert på den gjenkjente scenen, og (overlegg) vises på LCD-skjermen.

Merknader
 • Når kameraet legger flere bilder over hverandre, tar det mer tid enn når ett enkelt bilde skal lagres.

 • I svakt lys, for eksempel nattscener, stiller du inn [Blits] på [Av] for å oppnå maksimal effekt av overleggsbildene.

 • Effekten av redusert bildestøy er mindre i følgende situasjoner:

 • Et motiv i bevegelse

 • Et motiv som er for nær kameraet

 • Et bilde med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen

 • Et motiv som er i kontinuerlig forandring, som bølger eller fossefall

 • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner eller MENU-elementer, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser" [Detaljer] og "MENU-elementer som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Liknende emne