Selvutl.

  1. Trykk på (Selvutl.) på kontrollknappen.

  1. Velg den ønskede modusen med kontrollknappen.


(Av)
Bruker ikke selvutløseren.

(10 sek.)
Stiller inn selvutløseren på 10 sekunders forsinkelse.
Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres.
For å avbryte må du trykke på igjen.

(2 sek.)
Stiller inn selvutløseren på 2 sekunders forsinkelse.

(Selvportrett, en person)
Stiller inn selvutløseren på selvportrettsutløser.
Når kameraet oppdager det angitte antallet ansikter, høres en signaltone, og lukkeren aktiveres 2 sekunder senere.

(Selvportrett, to personer)

Tips for å unngå uskarpe bilder
Hvis du beveger hendene eller kroppen mens du holder kameraet og trykker på lukkerknappen, oppstår det kamerarystelser.
Kamerarystelser forekommer ofte i svakt lys eller når lukkerhastigheten er lav, som f.eks. i modusene (Halvlysportrett) eller (Halvlys).
I så fall må du ta bilder med nedenstående tips i bakhodet.
  • Ta bilde med selvutløser med 2 sekunders forsinkelse, og stabiliser kameraet ved å holde armene tett mot siden av kroppen etter at du har trykket på lukkerknappen.

  • Bruk et stativ, eller plasser kameraet på en flat overflate for å holde kameraet i ro.

Merk
  • Du vil kanskje ikke kunne stille inn enkelte funksjoner, avhengig av den opptaksmodusen som er valgt. For nærmere informasjon, se "Funksjoner som ikke er tilgjengelige i enkelte opptaksmoduser". [Detaljer]

Automatisk opptak med selvportrettsutløser

Rett objektivet mot deg selv, så ansiktet ditt reflekteres i LCD-skjermen. Kameraet oppdager motivet, og lukkeren aktiveres. Kameraet bestemmer den optimale komposisjonen og forhindrer at bare halve ansikter kommer med på LCD-skjermen. Du må ikke bevege kameraet etter at du har hørt signaltonen.