3D-panorama

Flere bilder tas mens kameraet beveger seg, og disse bildene settes sammen til et 3D-bilde. Bildet kan spilles av på en 3D-TV.
 1. Still inn modusvelgeren på (3D-fotografering).

 1. (3D-panorama) på kontrollknappen

 1. Velg en opptaksretning ved hjelp av /// på kontrollknappen.

 1. Plasser kameraet så det passer med enden av motivet som skal fotograferes, og trykk på lukkerknappen.

 1. Panorer til slutten av veiviseren (B), mens du følger retningen angitt på LCD-skjermen.

Tips for fotografering i 3D-panoramamodus
For å ta 3D-bilder på riktig måte, må du panorere kameraet sakte. (Ta sikte på å fullføre en halvsirkel på 5 sekunder.)
Hvis du panorerer for fort eller for langsomt, vil det vises en melding på LCD-skjermen.
Vi anbefaler at du øver flere ganger før du tar bildet.
Et stillestående motiv er best egnet for 3D-bilder.
 • Bestem scenen og trykk lukkerknappen halvveis ned, slik at du kan låse fokus, eksponering og hvitbalanse. Trykk så lukkerknappen helt ned, og panorer kameraet.

Merknader
 • 3D-opptak egner seg ikke i følgende situasjoner:

 • Når motivet er stort

 • Når motivet flytter seg

 • Når hovedmotivet i bildet er for nær kameraet

 • Motiv med liten kontrast, f.eks. himmel, sandstrand eller gressplen

 • 3D-bilder består av en JPEG-fil og en MPO-fil. Hvis en av filene blir slettet på PC-en, kan det hende at kameraet ikke fungerer på riktig måte.

 • Hvis du ikke kan panorere over hele motivet i løpet av den tiden du har til rådighet, vises et grått område i det sammensatte bildet. Skulle dette skje, må du flytte kameraet raskere for å ta et fullstendig 3D-bilde.

 • Siden flere bilder settes sammen, vil overgangen ikke bli jevn.

 • I svakt lys kan bildene bli uskarpe. Det anbefales at du tar bilder i godt lys utendørs.

 • I blafrende lys, f.eks. fluorescerende lys, kan det hende at 3D-bildet ikke blir vellykket.

 • Hvis den fullstendige visningsvinkelen til 3D-bildet og visningsvinkelen da AE/AF ble låst er helt forskjellige med hensyn til lysstyrke, farge eller fokus, vil bildet ikke bli vellykket. Skulle dette skje, bør du låse AE/AF ved en annen visningsvinkel og ta bildet på nytt.

 • 3D-fotografering kan bli avbrutt i følgende situasjoner:

 • Du panorerer kameraet for raskt eller for sakte.

 • Kameraet holdes ikke rolig nok.

Liknende emne