3D-fotografering

Velg en opptaksmodus når modusvelgeren er stilt inn på (3D-fotografering). Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om hver modus, se "3D-funksjoner". [Detaljer]
  1. Still inn modusvelgeren på (3D-fotografering).

  1. Velg ønsket modus


(3D-bilde)
Tar et bilde som kan spilles av som 3D på en 3D-TV.

(3D-panorama)
Tar et panoramabilde som kan spilles av stereoskopisk på en 3D-TV.

(Flervinkelpanorama)
Tar et panoramabilde som kan spilles av som et stereoskopisk bilde ved å vippe kameraet til høyre eller venstre, og et panoramabilde som kan spilles av stereoskopisk på en 3D-TV.

Liknende emne