Enkel modus

Setter deg i stand til å ta stillbilder med et minimum av nødvendige funksjoner.
Tekststørrelsen øker, og indikatorene blir enklere å se.
  1. Still inn modusvelgeren på (Intelligent auto).

  1. MENU (Enkel modus) på kontrollknappen

  1. [OK]

  1. Ta opp med lukkerknappen.

For å avslutte enkel modus, MENU [Avslutte Enkel modus]
Om enkel modus (visning)
Når du trykker på (Avspillingsknappen) i enkel modus, blir teksten i avspillingsskjermbildet større og lettere å lese.
Slette det bildet som vises i øyeblikket:
/ (sletteknappen) [OK] på kontrollknappen
Velg mellom [1 bilde] og [Alle bild.]:
MENU [Slett] på kontrollknappen ønsket modus
Du kan slette det bildet som vises i øyeblikket med [1 bilde] og slette alle bilder i det valgte datoområdet eller det interne minnet (hvis det er valgt) med [Alle bild.].
Bruk GPS-funksjonen (kun DSC-HX100V):
Du kan velge innstillingen for [GPS-innstilling] på MENU-skjermen i enkel modus.
Nærmere informasjon om funksjonen, se [GPS-innstilling]. [Detaljer]
MENU [GPS-innstilling] ønsket modus
Velg mellom modusene [På] og [Av].
  • [Visningsmodus] er stilt inn på [Datovisning] når du bruker et minnekort.

Merk
  • Batteristrømmen kan reduseres fortere som følge av at lysstyrken i skjermen økes automatisk.


Om scenegjenkjenning

Scenegjenkjenning brukes i Enkel modus. Ved hjelp av denne funksjonen gjenkjenner kameraet automatisk opptaksforholdene, og tar bildet.
I scenegjenkjenningsmodus varierer plasseringen av ikoner som vises på LCD-skjermen med forholdene. Det avhenger av om kameraet gjenkjenner en scene eller forholdene.
Hvis kameraet gjenkjenner en scene, vises ikoner som (Portrett), (Spebarn), (Halvlysportrett), (Halvlys), (Motlysportrett), (Motlys), (Landskap), (Makro), (Søkelys) eller (Svakt lys) på første linje. Hvis kameraet gjenkjenner forholdene, vises ikoner som (Stativ), og (Flytt) eller (Gå) på den andre linjen. Kameraet kan gjenkjenne både scenen og forholdene, eller bare en av disse.
For nærmere informasjon, se "Scenegjenkjenning" [Detaljer]

Funksjoner som er tilgjengelige i enkel modus (opptak)


MOVIE (filmknapp)
Setter deg i stand til å ta opp filmer med lyd.
Bildestørrelse
MENU [Bildestørrelse] på kontrollknappen ønsket modus
Velg mellom modusene [Stor] eller [Liten].
GPS-innstilling (kun DSC-HX100V)
MENU [GPS-innstilling] på kontrollknappen ønsket modus
Velg mellom modusene [På] eller [Av].
Selvutl.
på kontrollknappen ønsket modus
Velg mellom modusene [På] eller [Av].
Blits
på kontrollknappen ønsket modus
Velg mellom modusene [Auto] eller [Av].

Liknende emne