Bruke MENU-elementer (visning)

Du kan enkelt velge ulike visningsfunksjoner med MENU-knappen.
  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

  1. Trykk på MENU-knappen for å vise menyskjermbildet.

  1. Velg det ønskede menyelementet med / på kontrollknappen.

  1. Velg det ønskede elementet med / på kontrollknappen.

  1. Trykk på på midten av kontrollknappen for å utføre funksjonen.