3D-visning

Velg [3D-visning] når du vil spille av bilder som er tatt i 3D-modus, på en 3D-TV. Koble kameraet til 3D-TV-en med en HDMI-kabel (selges separat). [Detaljer]
  1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på avspillingsmodus.

  1. MENU (3D-visning) på kontrollknappen

Liknende emne