Skriv dato

Stiller inn om opptaksdatoen skal registreres på stillbildet.
 1. Still inn kameraet på opptaksmodus.

 1. MENU (Innstillinger) (Opptaksinnstillinger) [Skriv dato] ønsket modus


Av
Registrerer ikke opptaksdatoen.

På ()
Registrerer opptaksdatoen.
Når [På] er valgt, vises -merket nederst til høyre på LCD-skjermen under opptaket.
I enkelte opptaksmoduser som ikke kan registrere datoer på bilder, vil imidlertid -merket forsvinne.

Merknader
 • Du kan ikke registrere datoen i følgende situasjoner:

 • I filmmodus

 • Når du tar stillbilder mens du tar opp film (parallellopptak)

 • I serieopptaksmodus

 • I enkel modus

 • I 3D-opptaksmodus

 • I flervinkelpanoramamodus

 • Hvis du først har tatt bilder med dato, kan du ikke slette datoen fra bildene senere.

 • Datoene vises dobbelt hvis du stiller inn kameraet på å legge på datoen ved utskrift.

 • Opptakstiden for bildet kan ikke legges på utskriften.