Slette opptaksmappe

Sletter en mappe på minnekortet for opptak av bilder.
  1. MENU (Innstillinger) (Minnekortverktøy) [Slette opptaksmappe]

  1. Velg en mappe med / på kontrollknappen.

  1. [OK]

Merknader
  • Dette elementet vises ikke når internminnet brukes til å lagre bilder.

  • Hvis du sletter den mappen som er stilt inn som opptaksmappe ved hjelp av [Slette opptaksmappe], vil den mappen som har det høyeste mappenummeret velges som neste opptaksmappe.

  • Hvis en mappe inneholder beskyttede bilder, eller filer som ikke kan spilles av med kameraet, vil andre bilder slettes, og mappen vil opprettholdes.