Vise et bilde på en HD-TV ved hjelp av HDMI-kabelen (selges separat)

Koble kameraet til en HD-TV (Høyoppløsnings-TV) som har en HDMI, med HDMI-kabelen (selges separat).
 1. Slå av både kameraet og TV-en.

 1. Koble sammen HDMI-kontakten på kameraet (A) og HDMI-kontakten på TV-en (B) med HDMI-kabelen (selges separat) (C).

 1. Slå på TV-en og still inn inngangen.

 1. Trykk på (avspillingsknappen) for å slå på kameraet.

Bilder som er tatt med kameraet vises på TV-en. Velg det ønskede bildet med kontrollknappen.
"PhotoTV HD"
Dette kameraet er kompatibelt med standarden "PhotoTV HD".
Ved å koble til en Sony-TV som er kompatibel med "PhotoTV HD" ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du oppleve en helt ny fotografisk verden i strålende Full HD-kvalitet.
 • "PhotoTV HD'' muliggjør et meget detaljert, fotoliknende uttrykk av fine strukturer og fargenyanser.

 • Når kameraet er koblet til en Sony-TV som er kompatibel med Video A-modus, ved hjelp av en HDMI-kabel, stilles TV-en din automatisk inn på den bildekvaliteten som passer for stillbilder. Når TV-innstillingen er satt til Video, stilles bildekvaliteten slik at den passer for filmer.

 • Når du spiller av en film i [AVCHD-visning], anbefales det at du stiller inn [Visningsmodus] på [AVCHD-visning].

 • Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen for TV-en.

Merknader
 • Bilder som er tatt med bildestørrelsen [VGA] kan ikke spilles av i HD-format.

 • [Pip] er låst til [Lukker].

 • Ikke bruk begge utgangskontaktene til å koble sammen kameraet og annet utstyr. Hvis kameraet og TV-en kobles sammen med utgangskontakter, får man hverken bilde eller lyd. En slik tilkobling kan også gi problemer med kameraet og/eller det tilkoblede utstyret.

 • Kameraet vil kanskje ikke virke ordentlig med enkelte HD-TV-er. Du vil for eksempel kanskje ikke kunne vise en video på HD-TV-en din eller høre lyd fra HD-TV-en.

 • Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen.

 • Bruk en HDMI-minikontakt i den ene enden (til kameraet) og en plugg som passer for tilkobling til TV-en i den andre enden.

 • Tar du opp film mens kameraet og TV-en er koblet sammen med en HDMI-kabel (selges separat), kan opptaket etter en viss tid stoppes automatisk av hensyn til kameraet.

 • Filmer i [AVCHD-visning] er de filmene som er tatt opp med [Videoformat] stilt inn på AVCHD 60i/60p (for 1080 60i-kompatible enheter) eller AVCHD 50i/50p (for 1080 50i-kompatible enheter).

Liknende emne