Importere bilder til en datamaskin (Macintosh)

  1. Koble først kameraet til Macintosh-datamaskinen din. Dobbeltklikk på det nylig gjenkjente ikonet på skrivebordet mappen hvor de bildene du vil importere er lagret.

  1. Trekk og slipp bildefilene til harddiskikonet.

Bildefilene kopieres til harddisken.
  1. Dobbeltklikk på harddiskikonet og på den ønskede bildefilen i den mappen som inneholder de kopierte filene.

Bildet vises.
Merknader
  • Hvis arbeidsoperasjonene utføres på filer eller mapper for filmer i [AVCHD-visning] på kameraet fra en PC, mens kameraet er koblet til en PC, kan bildefilen bli ødelagt, eller det kan bli umulig å spille den av. Ikke slett eller kopier filmer i [AVCHD-visning] fra en PC til kameraets minnekort. Sony kan ikke påta seg noe ansvar for resultatet av denne typen arbeidsoperasjoner.

  • Kameraet oppretter et 3D-bilde ved å sette sammen en JPEG-fil med en MPO-fil. Hvis du sletter en av filene på en PC, kan du ikke spille av 3D-bildet.

  • Filmer i [AVCHD-visning] er filmer som er tatt opp med [Videoformat] stilt inn på [AVCHD 60i/60p] (for 1080 60i-kompatible enheter) eller [AVCHD 50i/50p] (for 1080 50i-kompatible enheter).