Skrive ut stillbilder

Du kan skrive ut stillbilder på følgende måter.
Merknader
  • Når du skriver ut stillbilder som er tatt med bildeforhold [16:9], kan begge kantene bli beskåret.

  • Du kan kanskje ikke skrive ut panoramabilder, avhengig av skriveren.