Hvis du har problemer

Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter.
  1. Se punktene under "Feilsøking", og kontroller så kameraet.

Hvis en kode, f.eks. "C/E: :" vises på skjermen, se "Egendiagnose-display".
  1. Ta ut batteriet, vent ca. ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på kameraet.

  1. Initialiser innstillingene. [Detaljer]

  1. Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sony-servicesenteret.