Lisens

Lisensmerknader

"C Library", "zlib" og "libjpeg"-programvare er inkludert i kameraet. Vi tilbyr denne programvaren basert på lisensavtaler med opphavsrettseierne. Basert på forespørsler fra opphavsrettseierne til disse programmene, er vi forpliktet å informere deg om følgende. Les følgende avsnitt.
Les "license3.pdf" i "License"-mappen på CD-ROM-en. Du vil finne lisenser (på engelsk) for "C Library"-, "zlib"-, og "libjpeg"-programvare.

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL AVC-PATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV EN FORBRUKER FOR
(i) OPPTAK AV VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER
(ii) AVSPILLING AV AVC-VIDEO SOM ER TATT OPP AV EN FORBRUKER INVOLVERT I PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET OG/ELLER ER KJØPT INN FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å LEVERE AVC-VIDEO.
DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT.
YTTERLIGERE INFORMASJON ER TILGJENGELIG HOS MPEG LA, L.L.C. SE

Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert programvare

Programvare som er kvalifisert for følgende GNU General Public License (heretter kalt "GPL”) eller GNU Lesser General Public License (heretter kalt "LGPL"), er inkludert i kameraet.
Dette forteller deg at du har rett til å ha tilgang til, endre og videredistribuere kildekode for disse programmene under vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett. Bruk følgende URL for å laste den ned.
Vi ser helst at du ikke kontakter oss angående innhold i kildekode.

Les "license2.pdf" i "License"-mappen på CD-ROM-en. Du vil finne lisenser (på engelsk) for "GPL"-, og "LGPL"-programvare.
Du må ha Adobe Reader for å kunne vise PDF-filen. Hvis dette ikke er installert på datamaskinen, kan du laste ned programmet fra webområdet til Adobe Systems: