Προβολή ακίνητων εικόνων

  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

  1. Επιλέξτε μια εικόνα με το κουμπί ελέγχου.

Προβολή εικόνων που λήφθηκαν από διαφορετική κάμερα
Αυτή η κάμερα δημιουργεί ένα αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων στην κάρτα μνήμης για την εγγραφή και αναπαραγωγή εικόνων. Αν η κάμερα ανιχνεύει εικόνες που δεν έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων στην κάρτα μνήμης, εμφανίζεται μια οθόνη καταχώρησης με το μήνυμα "Βρέθηκαν αρχεία που δεν αναγνωρίστηκαν Εισαγωγή αρχείων". Για να προβάλλετε τις εικόνες που δεν έχουν καταχωρηθεί, επιλέξτε [OK] για να τις καταχωρήσετε.
  • Κατά την καταχώρηση εικόνων, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε πλήρως φορτισμένες μπαταρίες ή συνδέστε τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται) στην πρίζα τοίχου. Αν χρησιμοποιηθεί μια μπαταρία με χαμηλή φόρτιση για την καταχώρηση των εικόνων, μπορεί να μην είναι δυνατή η καταχώριση όλων των δεδομένων ή τα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν αν εξαντληθεί η μπαταρία.

Προβολή κάθετων εικόνων σε πλήρη οθόνη (DSC-HX100V μόνο)
Αν η κάμερα περιστραφεί, καθορίζεται ο οριζόντιος ή κάθετος προσανατολισμός της εικόνας και η εικόνα που αναπαράγεται περιστρέφεται αυτόματα.