Λήψη ακίνητων εικόνων/ταινιών

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή εικόνων.
Η λειτουργία κλείστρου χαμόγελου δεν λειτουργεί.
Η λειτουργία κατά του θολώματος δεν λειτουργεί.
Η εγγραφή καθυστερεί πολύ.
Η εικόνα δεν είναι εστιασμένη.
Το ζουμ δεν λειτουργεί.
Δεν είναι δυνατή η επιλογή της λειτουργίας ανίχνευσης προσώπου.
Το φλας δεν λειτουργεί.
Εμφανίζονται θολά, λευκά, κυκλικά στίγματα σε εικόνες που έχουν φωτογραφηθεί με τη χρήση φλας.
Η λειτουργία κοντινής φωτογράφησης (Μάκρο) δεν λειτουργεί.
Δεν εμφανίζονται η ημερομηνία και η ώρα στην οθόνη LCD.
Η τιμή F και η ταχύτητα του κλείστρου αναβοσβήνουν όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί κλείστρου μέχρι τη μέση της διαδρομής.
Τα χρώματα της εικόνας δεν είναι σωστά.
Στην εικόνα εμφανίζεται θόρυβος όταν κοιτάτε την οθόνη σε σκοτεινά μέρη.
Μπορείτε να δείτε μια σκοτεινή σκιά στην εικόνα.
Τα μάτια του θέματος βγαίνουν κόκκινα.
Εμφανίζονται κουκκίδες και παραμένουν στην οθόνη.
Δεν είναι δυνατή η φωτογράφηση διαδοχικών εικόνων.
Η ίδια εικόνα φωτογραφίζεται αρκετές φορές.
Η κάμερα κάνει ένα θόρυβο κροταλίσματος όταν την ανακινείτε.
Η κάμερα κάνει κλικ όταν κάνετε ζουμ.
Η κάμερα κάνει ένα θόρυβο κροταλίσματος κατά την εγγραφή ταινιών.