Snimanja videozapisa

  1. Podesite birač moda na (Snimanje filma), zatim pritisnite tipku ON/OFF (napajanje).

  1. Pritisnite tipku MOVIE (Videozapis) za početak snimanja.

  1. Ponovo pritisnite tipku MOVIE za prekid snimanja.

Tipka MOVIE
Videozapis možete početi snimati pritiskom tipke MOVIE bez obzira na položaj birača načina. Ako želite odmah započeti snimanje videozapisa, pritisnite tipku MOVIE bez promjene položaja birača načina.
Napomene
  • Ako funkciju zumiranja koristite dok snimate videozapis, snimit će se i zvukovi objektiva koji se pokreće i poluge, kotačića za odabir te rukovanja prstenom za ručno podešavanje. Zvuk rada gumba MOVIE može se snimiti i kad pritisnete gumb MOVIE za prekid snimanja.

  • Kontinuirano snimanje moguće je u trajanju od približno 29 minuta sa zadanim postavkama fotoaparata i pri temperaturi od približno 25°C. Kad se snimanje videozapisa dovrši, snimanje možete ponovo pokrenuti ako ponovo pritisnete tipku MOVIE. Ovisno o temperaturi okoline, snimanje se može zaustaviti kako bi se fotoaparat zaštitio.

Povezana tema
Zum