Inteligentno panoramsko snimanje

Omogućuje stvaranje panoramske slike spajanjem uzastopno snimljenih kadrova. Fotoaparat također automatski prepoznaje lica ili pokretne objekte.
 1. Podesite birač moda na (i-Panoramsko snimanje), zatim pritisnite tipku ON/OFF (napajanje).

 1. Odaberite smjer snimanja pomoću /// na kontrolnoj tipki.

Pomičite fotoaparat odozdo prema gore
Pomičite fotoaparat odozgo prema dolje
Pomičite fotoaparat slijeva nadesno
Pomičite fotoaparat zdesna nalijevo
 1. Poravnajte fotoaparat s krajem objekta koji se snima i pritisnite okidač dokraja.

 1. Zakrenite fotoaparat horizontalno dokraja (B) slijedeći upute na LCD zaslonu.

Snimanje panoramske slike visoke rezolucije
Ako postavite [Veličina panor. slike] na [Visoka rezolucija], može se snimiti panoramska slika veličine 43 megapiksela (10480×4096).
1 Držite fotoaparat okomito.
2 Kontrolnom tipkom odaberite smjer snimanja.
3 Pomičite fotoaparat za snimanje.
Savjeti za snimanje panoramskih slika
Zakrenite fotoaparat stalnom brzinom u smjeru prikazanom na LCD zaslonu. Mirujući objekti pogodniji su za panoramske snimke nego pokretni.
Najmanji mogući polumjer zakretanja.
Vertikalni smjer
Horizontalni smjer
 • Najprije pritisnite okidač dopola tako da blokirate izoštravanje, ekspoziciju i balans bijele boje. Zatim pritisnite okidač do kraja i zakrenite ili nagnite fotoaparat.

 • Ako je dio s mnogo različitih oblika ili takav krajolik koncentriran duž ruba zaslona, kadriranje slike možda neće uspjeti. U tom slučaju ponovno kadrirajte tako da je predmetni dio u središtu slike, pa ponovno snimajte.

Napomene
 • Ako unutar zadanog vremena ne možete zakrenuti fotoaparat horizontalno preko cijelog objekta, u panoramskoj slici će se pojaviti sivo područje. U tom slučaju ponovite snimanje bržim okretanjem fotoaparata kako bi panoramska slika bila kompletna.

 • Budući je nekoliko snimaka spojeno zajedno, dijelovi koji se preklapaju neće biti jasni.

 • U uvjetima slabog osvjetljenja, panoramske slike mogu biti zamućene ili snimanje možda neće biti uspješno.

 • Pod treperavim svjetlom, kao što su fluorescentna svjetla, osvijetljenost ili boja kombinirane slike neće uvijek biti ista.

 • Kad se puni kut kod panoramskog snimanja jako razlikuje od AE/AF fiksnog kuta što se tiče osvjetljenja, boje i oštrine, snimanje neće biti uspješno. U tom slučaju promijenite AE/AF fiksni kut i ponovite snimanje.

 • Panoramsko snimanje nije pogodno za:

 • Objekte koji su preblizu fotoaparatu

 • Slike s malim kontrastom, kao što je nebo, pješčana plaža ili travnjak

 • Slike sa stalnim promjenama, poput valova ili vodopada

 • Panoramske slike nije moguće snimiti u sljedećim slučajevima:

 • Fotoaparat pomičete prebrzo ili presporo.

 • Fotoaparat se previše trese.

 • Možda nećete moći postaviti neke funkcije ili opcije MENU ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Funkcijama koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja« [Pojedinosti] i »Opcijama MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

Povezana tema