Inteligentno automatsko

Omogućuje snimanje fotografija s automatskim podešavanjem postavki.
  1. Namjestite birač moda na (Inteligentno automatsko).

  1. Pritisnite okidač.

Napomena
  • Možda nećete moći postaviti neke funkcije ili opcije MENU ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Funkcijama koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja« [Pojedinosti] i »Opcijama MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

O funkciji prepoznavanja scene

Funkcija prepoznavanja scene radi u načinu Inteligentno automatsko. Pomoću ove funkcije fotoaparat automatski prepoznaje uvjete snimanja i snima sliku.
U Prepoznavanju scena, položaj ikone prikazane na LCD zaslonu je različit ovisno o okolnostima. Ovisi o tome prepoznaje li fotoaparat scenu ili uvjet.
Ako fotoaparat prepoznaje scenu, na prvom se retku prikazuju ikone i vodiči kao što su (Portret), (Beba), (Portret u sumrak), (Sumrak), (Pozad. osvjetljen Portret), (Pozadinsko osvjetljenje), (Krajolik), (Makrosnimanje), (Reflektor) ili (Slabo svjetlo). Ako fotoaparat prepoznaje uvjet, na drugom se retku prikazuju ikone kao što su (Stativ) ili (Pokret). Fotoaparat može prepoznati scenu i uvjet, ili samo jedno.

Povezana tema