Superior automatsko

Fotoaparat kombinira Prepoznavanje scena i tehnologiju visoke kvalitete slike kako bi automatski snimio slike s optimalnim postavkama.
 1. Namjestite birač moda na (Superior automatsko).

 1. Pritisnite okidač.

Fotoaparat po potrebi brzo snima slike i preklapa više slika. Preklapanjem slika fotoaparat pohranjuje sliku s manje zamućenja i šuma objekta.
Koja je razlika između načina Superior automatsko podešavanje i Inteligentno automatsko podešavanje?
U načinu Superior automatsko podešavanje, fotoaparat brzo snima slike na temelju prepoznate scene, zatim stvara kombinaciju brzo snimljenih slika (Snimanje s preklapanjem slika).
Fotoaparat automatski ispravlja protusvjetlo i smanjuje šum preklapanjem slika, tako da je rezultat slika veće kakvoće nego u načinu Inteligentno automatsko.
: Prepoznavanje scene
Sumrak
Portret u sumrak
Pozadinsko osvjetljenje
Pozad. osvjetljen Portret
Krajolik
Makrosnimanje
Portret
Beba
Reflektor
Slabo svjetlo
Tripod
Move
: Obrada preklapanja
Sumrak iz ruke
Bez zamaglj. u pokretu
Korekcija protusvjetl. HDR

 • Fotoaparat automatski odabire način preklapanja na temelju prepoznate scene, a na LCD zaslonu se prikazuje (preklapanje).

Napomene
 • Kad fotoaparat preklapa slike, snimanje slike traje dulje.

 • Pri slabom osvjetljenju, npr. u noćnim scenama, postavite [Bljeskalica] na [Isključeno] kako biste postigli optimalni učinak preklopljenih slika.

 • Smanjenje šuma manje je učinkovito u sljedećim situacijama:

 • Objekti su u pokretu

 • Objekte koji su preblizu fotoaparatu

 • Slike s malim kontrastom, kao što je nebo, pješčana plaža ili travnjak

 • Slike sa stalnim promjenama, poput valova ili vodopada

 • Možda nećete moći postaviti neke funkcije ili opcije MENU ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Funkcijama koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja« [Pojedinosti] i »Opcijama MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

Povezana tema