Snimanje s prioritetom ekspozicije

Možete snimati fotografije nakon što ručno podesite vrijeme ekspozicije.
 1. Namjestite birač moda na (Snimanje s prioritetom ekspozicije).

 1. Pritisnite kotačić za odabir.

 1. Okrenite kotačić za odabir kako biste odabrali vrijednost vremena ekspozicije.

Možete odabrati vrijeme ekspozicije od 1/4000 do 30 sekundi.
Kotačićem za odabir možete postaviti EV ili ISO postavku.
 1. Pritisnite okidač.

Napomene
 • Kad je vrijeme ekspozicije kratko, količina svjetla bljeskalice može biti nedovoljna čak i ako bljeskalica okine.

 • Ako nakon unosa postavki ne dobije odgovarajuća ekspozicija, indikatori za postavljenu vrijednost na zaslonu trepere kad se okidač pritisne dopola. Možete snimati u ovom uvjetu, ali preporučujemo da ponovo podesite vrijednosti koje trepere.

 • Možda nećete moći postaviti neke funkcije ili opcije MENU ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Funkcijama koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja« [Pojedinosti] i »Opcijama MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

Raspon postavke vremena ekspozicije
Približ. ×1,3
Približ. ×30
 • Vrijeme ekspozicije od jedne sekunde ili dulje označava [˝], primjerice, 1˝.

 • Kad je vrijeme ekspozicije dulje, preporuča se korištenje stativa kako bi se spriječili efekti vibracije.

 • Ako odaberete duga vremena ekspozicije, potrebno je više vremena za obradu podataka.

 • Kad je vrijeme ekspozicije dulje od određenog vremena, aktivira se funkcija smanjenja šuma kod dugog vremena ekspozicije kako bi se smanjio šum slike, a na zaslonu se prikazuje .

O vremenu ekspozicije
Kad vrijeme ekspozicije postavite na kraće, objekti u kretanju kao što su ljudi koji trče, automobili ili voda koja prska itd. izgledaju zaustavljeni.
Kad vrijeme ekspozicije postavite na dulje, pojavljuju se tragovi objekata u kretanju kao što je struja rijeke itd. Možete snimati prirodnije slike akcija uživo.