Snimanje s prioritetom otvora blende

Možete ručno podesiti količinu svjetla koja prolazi kroz objektiv.
  1. Namjestite birač moda na (Snimanje s prioritetom otvora blende).

  1. Pritisnite kotačić za odabir.

  1. Okrenite kotačić za odabir kako biste odabrali otvor blende (F vrijednost).

Možete odabrati otvor blende (F vrijednost) od F 2,8 do F 8,0.
Vrijeme ekspozicije podešava se automatski od 1/2000 do 8 sekundi.
Kotačićem za odabir možete postaviti EV ili ISO postavku.
  1. Pritisnite okidač.

Napomene
  • Ako se nakon unosa postavki ne dobije odgovarajuća ekspozicija, indikatori za postavljanje vrijednost na zaslonu trepere kad se okidač pritisne dopola. Možete snimati u ovom uvjetu, ali preporučujemo da ponovo podesite vrijednosti treperenja.

  • Možda nećete moći postaviti neke funkcije ili opcije MENU ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Funkcijama koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja« [Pojedinosti] i »Opcijama MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

O prioritetu otvora blende
Što je manji otvor blende (F vrijednost), to je otvor kroz koji prolazi svjetlo širi. Dubina fokusa se smanjuje, pa će sve izuzev objekata u malom rasponu udaljenosti biti izvan fokusa. Ovo je dobro za portrete itd.
Što je veći otvor blende (F vrijednost), to je otvor kroz koji prolazi svjetlo manji. Objekti relativno blizu i daleko od objektiva izgledat će oštri. Ovo je dobro za pejzaže itd.