Bljeskalica

  1. Na kontrolnoj tipki pritisnite (Bljeskalica).

  1. Kontrolnom tipkom odaberite željeni mod.


(Autom.)
Bljeskalica automatski bljeska na tamnim mjestima i kod pozadinskog osvjetljenja.

(Uključeno)
Bljeskalica je uvijek uključena.

(Polagana sinkronizacija)
Bljeskalica je uvijek uključena.
Vrijeme ekspozicije je dugo da bi se na tamnom mjestu jasno snimila pozadina do koje ne dopire svjetlo bljeskalice.

(Zadnja Spora Sinhronizacija)
Bljeskalica je uvijek uključena.
Bljeskalica okida na kraju ekspozicije kako bi vam omogućila da s više svjetla snimite i objekt i pozadinu.

(Isključeno)
Bljeskalica nije uključena.

Pojava »bijelih točaka« na slikama snimljenim s bljeskalicom
Uzrok su čestice prašine, polena i sl., koje lebde blizu objektiva. Kad se osvijetle bljeskom, na slici ostanu bijele točke.
Kako se mogu izbjeći »bijele točke«?
  • Osvijetlite prostor i snimite objekt bez bljeskalice.

  • Odaberite način (Bez zamaglj. u pokretu) ili (Visoka osjetljivost) u Odabiru scene. (Fotoaparat automatski odabire [Isključeno].)

Napomene
  • Bljeskalica se aktivira dva puta. Prvim bljeskom se povećava osvijetljenost objekta.

  • Dok se bljeskalica puni na zaslonu je prikazano .

  • Bljeskalica se ne može koristiti kod burst snimanja.

  • Kad snimate s bljeskalicom a zum je postavljen na W, ovisno o uvjetima snimanja na zaslonu se može pojaviti sjena objektiva. Ako se to dogodi, postavite zum na T i ponovo snimajte s bljeskalicom.

  • Možda nećete moći postaviti neke funkcije ili opcije MENU ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Funkcijama koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja« [Pojedinosti] i »Opcijama MENU koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]