Provjera ručnog izoštravanja

U ručnom izoštravanju, ako pritisnete tipku FOCUS, zaslon će biti uveličan oko 7 puta, pa možete potvrditi izoštravanje.
  1. Postavite prekidač zuma/izoštravanja na MF.

  1. Pritisnite tipku FOCUS kako biste povećali sliku.

Svaki put kad pritisnete tipku FOCUS, omjer uvećanja zuma mijenja se na sljedeći način:
Puni prikaz Približ. ×7 Puni prikaz
  1. Potvrdite i podesite izoštravanje.

  1. Pritisnite okidač do kraja kako biste snimili sliku.

Provjera ručnog izoštravanja pokrenut će se kad okidač pritisne dopola.
Napomene
  • Vrijeme ekspozicije i vrijednosti ekspozicije ne mogu se mijenjati dok je aktivirana provjera ručnog izoštravanja. Trenutak prije snimanja, svjetlo se ponovo mjeri te se postavlja ekspozicija.

  • Slika se prikazuje s ispravnom svjetlinom bez obzira na utvrđenu ekspoziciju. Kompenzacija ekspozicije ne odražava se na prikazanoj slici, nego na spremljenoj slici.

  • Dok se prikaz povećava možete snimati fotografije ako pritisnete gumb okidača, ali će fotoaparat snimiti čitavu prikazanu sliku.

  • Ne možete koristiti funkcije Otkrivanja lica i Okidanja na osmijeh.