ISO

Podešava osvjetljenje kad se fotoaparat u Odabiru scene postavi na Ručno snimanje ekspozicije, Programsku automatiku ili (Napredno snimanje sporta). Kontrolnom tipkom podešava osjetljivost u načinu Snimanje s ručnim određivanjem ekspozicije.
  1. Pritisnite kotačić za odabir kako biste odabrali ISO osjetljivost.

  1. Okrenite kotačić za odabir kako biste odabrali željenu vrijednost.(Autom.)
ISO osjetljivost se podešava automatski.

/////
Zamućenje slike na tamnim mjestima ili s pomičnim objektima možete smanjiti ako povećate ISO osjetljivost (odaberite veći broj).

ISO broj u gornjoj tablici reprezentativna je vrijednost.
Okretanje kotačića za odabir povećava ili smanjuje ISO osjetljivost u koracima od 1/3 kako slijedi:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
Podešavanje ISO osjetljivosti (Preporučeni indeks ekspozicije)
ISO osjetljivost predstavlja raspon brzine za medij snimanja koji uključuje senzor slike za primanje svjetlosti. Ako je ekspozicija ista, slike se mogu razlikovati ovisno o ISO osjetljivosti.
Visoka ISO osjetljivost
Slika će biti svijetla čak i pri uvjetima slabe svjetlosti a smanjenjem vremena ekspozicije smanjuje se zamućenje.
Međutim velika će osjetljivost povećati šum slike.
Niska ISO osjetljivost
Slika će biti ujednačena.
Međutim, kad je ekspozicija nedostatna slika će biti tamnija.
Savjeti za sprečavanje zamućenja
Iako je fotoaparat nepomičan, objekt se pomiče tijekom okidanja pa na slici izgleda zamućeno. Potresanje fotoaparata se smanjuje automatski ali funkcija ne smanjuje dovoljno zamućenje objekta. Zamućenje objekta često nastaje u uvjetima smanjene osvijetljenosti ili dugog vremena ekspozicije.
U tom slučaju snimajte vodeći računa o savjetima koji slijede.
  • Odaberite višu ISO osjetljivost tako da ubrzate vrijeme ekspozicije.

  • Odaberite (Visoka osjetljivost) u modu odabira scene.

Napomene
  • Ne možete odabrati [Autom.] kad se fotoaparat postavi na Snimanje s ručnim određivanjem ekspozicije. [ISO 100] je zadana postavka.

  • Možete odabrati samo između opcija [ISO AUTO], [ISO 100] i [ISO 800] kad se način snimanja postavi na način brzog snimanja ili snimanje skupa ekspozicije.

  • Možda nećete moći postaviti neke funkcije ovisno o odabranom načinu snimanja. Podrobnije informacije potražite u »Funkcije koje nisu dostupne u nekim načinima snimanja«. [Pojedinosti]

Povezana tema