Prebacivanje između LCD zaslona i tražila

Pri snimanju, kao zaslon za potvrdu možete odabrati LCD zaslon ili tražilo. Zaslon će se također automatski prebaciti na tražilo kad ga približite očima, a na LCD zaslon kad ga odmaknete od očiju.
Svaki put kad pritisnete tipku FINDER/LCD, zaslon će se prebaciti sljedećim redoslijedom .
  1. Pritisnite gumb FINDER/LCD za odabir željenog načina.


Fotoaparat bilježi položaj vaših očiju i automatski prebacuje zaslon.

Prebacivanje na LCD zaslon.

Prebacivanje na tražilo.