Format videozapisa

Možete podesiti način snimanja koji se koristi za snimanje videozapisa.
  1. Podesite fotoaparat na mod snimanja.

  1. MENU (Postavke) (Postavke Snimanja) [Format videozapisa] željeni način


AVCHD 60i/60p ili AVCHD 50i/50p
Snimaju se videozapisi [AVCHD 60i/60p] (za kompatibilne uređaje 1080 60i) ili [AVCHD 50i/50p] (za kompatibilne uređaje 1080 50i). Postavlja metodu snimanja u formatu AVCHD, što je prikladno za prikaz jasnih videozapisa na TV prijemniku visoke razlučivosti. Blu-ray diskovi, AVCHD diskovi i DVD-Video diskovi mogu se kreirati pomoću isporučenog softvera »PMB«. Ipak, videozapisi snimljeni s kakvoćom slike postavljenom na [AVC HD 28M (PS)] ne mogu se na disk snimiti s istom kakvoćom. Prije snimanja na disk sliku konvertirajte pomoću »PMB« tehnologije. DVD ili AVCHD diskovi ne mogu se kreirati od videozapisa snimljenih u [AVC HD 24M (FX)] kakvoći. Spremite videozapise [AVC HD 24M (FX)] kakvoće na Blu-ray diskove.

MP4
Snimljeni su MP4 (AVC) videozapisi. Postavlja metodu snimanja u formatu MP4, što je prikladno za prijenos na internet i privitke e-pošte. Diskovi se ne mogu kreirati od MP4 videozapisa, čak i ako koristite isporučeni softver »PMB«.

Povezana tema