Preporučena konfiguracija računala (Windows)

Za korištenje isporučenog softvera »PMB«, »Music Transfer« i »PMB Portable« te za prebacivanje slika USB vezom, preporučuje se sljedeća konfiguracija računala.

OS (instaliran)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7
Ostalo
CPU: Intel Pentium III 800 MHz ili više (za reprodukciju/obradu videozapisa u visokoj razlučivosti: Kod obrade HD FX/HD FH videozapisa potreban je Intel Core Duo od 1,66 GHz ili brži/Intel Core 2 Duo od 1,66 GHz ili brži/Intel Core 2 Duo od 2,26 GHz ili brži , a kod obrade HD PS videozapisa potreban je Intel Core 2 Duo od 2,40 GHz ili brži)
Radna memorija: 512 MB ili više (za reprodukciju/uređivanje videozapisa u visokoj razlučivosti: 1 GB ili više)
Čvrsti disk: kapacitet diska potreban za instalaciju—približno 500 MB
Prikaz: rezolucija: 1.024 × 768 ili više

*1 64-bitne inačice i Starter (Edition) nisu podržane.
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ili kasnija kako bi se mogla koristiti funkcija za izradu diskova.
*2 Starter (Edition) inačica nije podržana.
Napomene
  • Nije zajamčen pravilan rad kod nadograđenih konfiguracija navedenih operativnih sustava ni konfiguracija od više operativnih sustava.

  • Ako istovremeno priključite dva ili više USB uređaja na isto računalo, neki uređaji, uključujući fotoaparat, možda neće pravilno raditi, ovisno o vrsti USB uređaja.

  • Spajanje fotoaparata preko USB sučelja koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje prijenos podataka velikom brzinom, jer fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).

  • Kad računalo nastavi rad nakon prekida ili moda mirovanja, veza s fotoaparatom možda neće biti uspostavljena u istom trenutku.