Preporučena konfiguracija računala (Macintosh)

Za korištenje isporučenog softvera »Music Transfer« i »PMB Portable« te za prebacivanje slika USB vezom, preporučuje se sljedeća konfiguracija računala.

OS (instaliran)
USB veza: Mac OS X (v10.3 do v10.6)
Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X* (v10.4 do v10.6)

* Opremljen Intel Processor-om
Napomene
  • Nije zajamčen pravilan rad kod nadograđenih konfiguracija navedenih operativnih sustava ni konfiguracija od više operativnih sustava.

  • Ako istovremeno priključite dva ili više USB uređaja na isto računalo, neki uređaji, uključujući fotoaparat, možda neće pravilno raditi, ovisno o vrsti USB uređaja.

  • Spajanje fotoaparata preko USB sučelja koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje prijenos podataka velikom brzinom, jer fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).

  • Kad računalo nastavi rad nakon prekida ili moda mirovanja, veza s fotoaparatom možda neće biti uspostavljena u istom trenutku.