»Music Transfer«

»Music Transfer« vam omogućuje zamjenu glazbenih datoteka tvornički pohranjenih u fotoaparat vašim omiljenim melodijama te brisanje i dodavanje glazbenih datoteka.
Također je moguće povratiti melodije tvornički pohranjene u fotoaparat.
Za podrobnije informacije vidjeti »help« u »Music Transfer«.
Povezana tema